Nasze serwisy:
 
 

kosztorysy-...

Postów: 1

Kosztorysy budowlane

dodano: 2013-03-05 11:07

Cel opracowania kosztorysów


Kosztorysy budowlane są ważnymi opracowaniami na każdym etapie realizacji inwestycji. Podmiotami, które najczęściej korzystają z kalkulacji kosztów są: inwestorzy prywatni i instytucjaonalni, wykonawcy robót, zarządzający nieruchomościami, biura projektowe oraz poszkodowani w wyniku zdarzeń losowych.


Inwestorzy


Dysponowanie kosztorysami przez inwestora pozwala na zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na realizację projektu, umożliwia planowanie wydatków z uwzględnieniem harmonogramu robót oraz daje szansę na porównanie wzajemnych relacji między kosztami materiałów, robocizny i niezbędnego sprzętu. W przypadku prywatnych inwestycji – np. domów jednorodzinnych koszt wykonania całego domu lub koszt 1m2 powierzchni użytkowej może stanowić główne kryterium wyboru projektu.


Wykonawcy


Wykonawcy robót budowlanych opracowują oferty w oparciu o kosztorysy. W przypadku zamówień publicznych często jest to warunek udziału w postępowaniu. Jeżeli umowa jest zawierana na ryczałt to wciąż istnieje potrzeba kalkulacji kosztów i pracochłonności, materiałochłonności, analizy warunków na budowie, choć nie jest ona wtedy podstawą do rozliczania.


Zarządcy nieruchomości


Zarządcy nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe często zlecają wykonanie kosztorysów, ponieważ takie opracowanie pozwala na określenie zakresu i kosztu robót remontowych oraz umożliwia planowanie ich w dłuższej perspektywie czasowej w zależności od dostępności środków finansowych.


Ubezpieczenia


W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, zniszczenia przez silny wiatr, grad, uderzenia pioruna czy też szkód w postaci zalania, podpalenia czy też uderzenia pojazdu mechanicznego w obiekt budowlany kosztorys może stanowić podstawę do ubiegania się o odszkodowanie do zakładu ubezpieczeń (szczegóły zawarte są w polisie oraz OWU).


Kredyty bankowe


Kosztorysy mogą być wymagane przez banki w przypadku ubiegania się o kredyt na budowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego.


Biura projektowe


Biura projektowe opracowują lub zlecają wykonanie kosztorysów, ponieważ często wyceny stanowią część dokumentacji projektowej zleconej przez zamawiającego. Takie opracowania dają możliwość na etapie projektowania oszacowanie kosztów przez wariantowanie rozwiązań technicznych w zależności od możliwości finansowych inwestora.


Oferujemy Państwu:


Wykonywanie kosztorysów inwestorskich
Wykonywanie kosztorysów ofertowych
Wykonywanie kosztorysów powykonawczych


Weryfikacja kosztorysu obejmująca sprawdzenie zasadności zastosowania podstawy wyceny i ich modyfikacji, rodzaju i cen materiałów, robocizny i sprzętu.
Weryfikacja kosztorysu obejmująca sprawdzenie przedmiaru w kosztorysie inwestorskim lub obmiaru w kosztorysie powykonawczym


Analiza kosztów różnych rozwiązań technicznych
Aktualizacja cen kosztorysu inwestorskiego w oparciu o bieżące czynniki cenotwórcze i cenniki materiałów
Konwersja kosztorysów zapisanych w formacie PDF do pliku edytowalnego


Kosztorysy i ich weryfikacja wykonywane na podstawie dokumentacji, przedmiarów robót dostarczonych przez zamawiającego, przedmiarów i obmiarów wykonywanych na obiekcie. Wykonanie kosztorysu wyceniane jest każdorazowo indywidualnie i zależy od zakresu prac, dostarczonych dokumentów i terminu realizacji.


Zdajemy sobie sprawę z tego, że każda wycena jest inna i dlatego przygotowujemy ofertę indywidualnie. Dodatkowe informacje na temat naszychi usług mogą uzyskać Państwo telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 lub za pośrednictwem strony internetowej


+48 605 497 841


kosztorysy-budowlane-norma.pl

pokaż odpowiedzi jako:

piotr_alfa

Postów: 55088

Kosztorysy budowlane

dodał: piotr_alfa 2013-06-02 21:15
:  Edytuj
Nasze serwisy