Zasady i Regulamin Forum

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez spółkę Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa (dalej Leroy Merlin/Administrator), na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią portalu internetowego leroymerlin.pl, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego uczestniczenia w FORUM i WASZE WNĘTRZA leroymerlin.pl
 2. FORUM dyskusyjne Leroy Merlin służy do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń internautów na tematy związane z budową i wyposażaniem domów, remontowaniem i urządzaniem mieszkań, projektowaniem i pielęgnacją ogrodu.
 3. Galeria Zdjęć WASZE WNĘTRZA służy do zamieszczania własnych zdjęć w kategoriach: pokój dziecka, kuchnia, sypialnia, łazienka, pokój dzienny, ogród oraz projekt.
 4. Użytkownik FORUM / WASZE WNĘTRZA publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Leroy Merlin nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść wypowiedzi użytkowników FORUM / WASZE WNĘTRZA.
 5. Loginy i awatary użytkowników nie mogą być komercyjne. Loginy reklamowe oraz awatary, wskazujące na działalność zarobkową lub profesjonalną są niedozwolone i będą usuwane.
 6. Leroy Merlin dopuszcza możliwość zamieszczania ogłoszeń na FORUM przez wykonawców w dziale "Ogłoszenia wykonawców". Leroy Merlin nie ponosi odpowiedzialności i nie ma wpływu na zakres, sposób oraz jakość świadczonych przez wykonawców usług, zamieszczających ogłoszenia na tym forum.
 7. Wszystkie ogłoszenia nie mające związku z tematyką forum oraz nie będące ogłoszeniami wykonawców będą usuwane (np. ogłoszenia sklepów, hurtowni itp nastawione na sprzedaż a nie na oferowanie usług).
 8. Leroy Merlin nie redaguje wypowiedzi prezentowanych na FORUM / WASZE WNĘTRZA, ale zastrzega sobie prawo do usuwania lub moderowania wypowiedzi lub zablokowania dostępu do FORUM / WASZE WNĘTRZA użytkownikowi w przypadkach, gdy są one niezgodne z przepisami prawa lub niniejszym regulaminem, a w szczególności:
  1. wypowiedzi naruszają prawo prasowe,
  2. wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej lub atakują osobę a nie poglądy,
  3. temat wątku lub wypowiedź jest niemerytoryczna, niezwiązana z tematyką FORUM / WASZE WNĘTRZA określoną w punkcie 1 niniejszego regulaminu,
  4. użytkownik FORUM / WASZE WNĘTRZA zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym,
  5. użytkownik FORUM / WASZE WNĘTRZA narusza regulamin.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach FORUM / WASZE WNĘTRZA treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub naruszających zasady NETYKIETY.
 10. Zabrania się zamieszczania treści, które stanowią linki do stron internetowych zawierających treści wskazane w punkcie 5 i 8,9, z zastrzeżeniem punktu 6.
 11. Użytkownik FORUM / WASZE WNĘTRZA jest zobowiązany do przestrzegania prawa autorskiego, a w szczególności do nie zamieszczania wypowiedzi, grafik, zdjęć osób trzecich z naruszeniem ustawy z dni a 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zmianami).
 12. Leroy Merlin zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych wypowiedzi uczestników FORUM / WASZE WNĘTRZA w serwisie www.leroymerlin.pl.
 13. Za zamieszczenie publikacji lub wypowiedzi jej autorowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 14. Leroy Merlin zastrzega sobie prawo do podawania na stronie FORUM numeru IP użytkownika. Leroy Merlin nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników FORUM / WASZE WNĘTRZA innym osobom lub instytucjom.
 15. Warunkiem korzystania z FORUM / WASZE WNĘTRZA jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i w związku z tym założenie Konta. Dane wymagane do rejestracji to:
  1. login (unikalna nazwa Użytkownika),
  2. konto e-mail służące do przesłania linka aktywującego dostęp użytkownika do Serwisu. Podany adres e-mail służy jedynie do przesłania komunikatów technicznych serwisu oraz innych informacji od właściciela serwisu leroymerlin.pl.
 16. Login (nazwa użytkownika) wybrana przy rejestracji nie może być zmieniona od chwili otrzymania hasła dostępu do serwisu.
 17. Użytkownik może zrezygnować z konta w FORUM / WASZE WNĘTRZA kontaktując się z Administratorem Serwisu za pomocą formularza kontaktu. Wszystkie wystawione przez Użytkownika oceny oraz napisane przez niego komentarze do zdjęć, na forum oraz w innych usługach udostępnionych w Foto Forum nie zostają usunięte przy rezygnacji z konta. Zasady dotyczące umieszczania zdjęć, komentarzy oraz ocen znajdują się w dalszej części regulaminu.
 18. Każdy Użytkownik ma prawo do:
  1. umieszczania w Serwisie własnych fotografii, filmów wideo oraz treści,
  2. komentowania fotografii, filmów wideo oraz treści umieszczonych przez innych użytkowników,
  3. oceniania fotografii, filmów wideo oraz treści umieszczonych przez innych użytkowników,
  4. umieszczania linków prowadzących w obrębie domeny leroymerlin.pl,
  5. innych czynności udostępnionych w serwisie.
 19. Umieszczając fotografię, filmy wideo oraz treści w WASZE WNĘTRZA Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie i udziela nieodpłatnie Leroy Merlin prawa do prezentowania jej w:
  1. (oryginalne zdjęcie) serwisie internetowym FORUM / WASZE WNĘTRZA,
  2. (oryginalne zdjęcie) wydaniach cyfrowych strony FORUM / WASZE WNĘTRZA na nośnikach typu CD-ROM, DVD itp.,
  3. (oryginalne zdjęcie) serwisie waszewnetrza.leroymerlin.pl,
  4. (miniaturka) w materiałach reklamowych forum.leroymerlin.pl, inspiracje.leroymerlin.pl oraz właściciela serwisu FORUM / WASZE WNĘTRZA (bannery, artykuły prasowe, screenshoty itp.),
  5. w innych materiałach drukowanych, również w powiększeniach, na wystawach, w albumach prezentujących fotografie z serwisu forum.leroymerlin.pl, waszewnetrza.leroymerlin.pl,
  6. (oryginalne zdjęcie ) na profilu.
  Wyłącza się wnoszenie jakichkolwiek roszczeń Użytkownika z tytułu prezentacji jego fotografii we wszelkich materiałach opisanych powyżej.
 20. Użytkownik ma prawo umieścić w serwisie jedynie prace, do których posiada prawa autorskie tj. użytkownik wykonał fotografię (film wideo, oraz stworzył treści) sam lub posiada do nich prawa.
 21. Użytkownik może usunąć oryginalną fotografię,film wideo, kontaktując się w tym celu z Administratorem. Administrator dołoży wszelkich starań aby zaprzestać prezentacji oryginalnej fotografii w jak najszybszym terminie. W miejsce usuniętej fotografii prezentowana jest jej miniaturka oraz komentarze i oceny dodane do chwili usunięcia. Miniaturka może być usunięta przez autora na jego odrębny wniosek. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Administrator może usunąć zdjęcie całkowicie, lecz zastrzega sobie prawo odmowy.
 22. Fotografie oraz filmy wideo co do których zachodzi podejrzenie że łamią prawa autorskie osób trzecich będą ukrywane lub usuwane przez Administratora bez ostrzeżenia.
 23. FORUM / WASZE WNĘTRZA są serwisem moderowanym. Administor oraz działający z jej upoważnienia Moderatorzy mają prawo do usunięcia fotografii, która:
  1. nie jest zgodna z tematyką serwisu,
  2. narusza obowiązujące prawo i niniejszy regulamin,
  3. zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. nie została wykonana szeroko pojętą techniką fotograficzną,
  5. narusza prawa osób trzecich,
  6. zawiera treści reklamowe.
 24. Wszelkie komentarze, oceny, opinie, publiczne wypowiedzi na forum, dyskusje on-line stają się własnością właściciela forum.leroymerlin.pl, waszewnetrza.leroymerlin.pl i integralną częścią FORUM / WASZE WNĘTRZA z chwilą ich umieszczenia.
 25. Umieszczając komentarze, opinie, publiczne wypowiedzi na forum, dyskusje on-line Użytkownik zobowiązuje się do zachowania kulturalnego i nie atakowania, obrażania innych Użytkowników bez względu na ewentualne obraźliwe zachowania innych Użytkowników.
 26. Wszelkie komentarze, oceny, opinie, publiczne wypowiedzi na forum, dyskusje on-line mogą być usunięte przez Administratora bez ostrzeżenia i powiadomienia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższej zasady.
 27. Administrator może zamykać wątki, edytować i usuwać posty, usuwać zdjęcia, usuwać użytkowników (jeżeli naruszają regulamin tego forum, zasady dobrego wychowania, netykiety, przepisy prawa lub zmierzają do obejścia wspomnianych reguł).
 28. FORUM / WASZE WNĘTRZA nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. Działania Użytkowników naruszające prawa osób trzecich, lecz dołożą wszelkich starań w celu powstrzymania lub uniemożliwienia takich działań. W szczególności dotyczy to naruszeń praw autorskich.
  2. Bezprawną dystrybucję fotografii pochodzących z serwisu FORUM / WASZE WNĘTRZA.
 29. Ponadto użytkownik FORUM / WASZE WNĘTRZA wyraża zgodę na wykorzystywanie zamieszczonych przez niego w WASZE WNĘTRZA fotografii oraz filmów wideo w prowadzonych przez Leroy Merlin porównaniach i kwalifikacjach, także o charakterze konkursowym, mających na celu wyłonienie najlepszych zdaniem Leroy Merlin lub użytkowników FORUM i WASZE WNĘTRZA fotografii w poszczególnych grupach lub kategoriach tematycznych z zastrzeżeniem, iż uczestnictwo w każdym organizowanym przez Leroy Merlin konkursie, wymagające ujawnienia danych osobowych użytkownika FORUM i WASZE WNĘTRZA, uzależnia się od uprzedniej, każdorazowej i wyrażonej w sposób wyraźny – zgodnie z odrębnym regulaminem każdego konkursu – zgody uczestnika FORUM i WASZE WNĘTRZA.
 30. Integralną częścią regulaminu są zastrzeżenia prawne serwisu www.leroymerlin.pl opublikowane w tym serwisie.
 31. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Leroy Merlin zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 32. Leroy Merlin zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu internetowego FORUM / WASZE WNĘTRZA bez podawania przyczyn takiego działania.