Zasady i Regulamin Forum

I. Definicje

 1. Użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej: Regulaminem, pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisu www.leroymerlin.pl. dostępnym na stronie internetowej www.leroymerlin.pl oraz w niniejszym Regulaminie.
 2. Forum: cześć Serwisu Leroy Merlin służąca do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń oraz zamieszczania zdjęć na tematy związane z budową i wyposażaniem domów, remontowaniem i urządzaniem mieszkań, projektowaniem i pielęgnacją ogrodu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków korzystania przez Klientów z Forum.
 2. Forum jest podzielone na różne części tematyczne, w szczególności na „Forum”, które służy do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń na tematy związane z budową i wyposażaniem domów, remontowaniem i urządzaniem mieszkań, projektowaniem i pielęgnacją ogrodu, na „Wasze Wnętrza”, które służy do zamieszczania zdjęć oraz ich oceniania i komentowania.
 3. Leroy Merlin zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii tematycznych Forum, w tym do ich usuwania lub dodawania.

III. Korzystanie z forum

 1. Publikacja Materiałów, poglądów, opinii i doświadczeń oraz ocena i komentowanie zdjęć na Forum jest możliwa wyłącznie po zalogowaniu się na swoje Konto. Konto można założyć po prawidłowym wypełnieniu stosownego formularza rejestracyjnego na zasadach określonych w regulaminie Serwisu.
 2. Użytkownik może zrezygnować z Konta na Forum samodzielnie je usuwając w ustawieniach profilu. Usunięcie konta jest czynnością nieodwracalną więc nie będzie możliwe przywrócenie konta użytkownikowi, a wszystkie jego dane i tematy zostaną usunięte.
 3. Jedną z funkcjonalności Forum jest możliwość oznaczania na dodanych przez siebie zdjęciach, produktów Leroy Merlin widocznych na tych zdjęciach, poprzez wybór ikonki: „Oznacz zdjęcie” widocznej w prawym górnym rogu zdjęcia. Leroy Merlin może usunąć błędne oznaczenie.
 4. Leroy Merlin zastrzega sobie prawo do oznaczania swoich produktów widocznych na zdjęciach publikowanych na Forum, poprzez umieszczenie specjalnej etykiety odsyłającej do strony z opisem produktu w Serwisie.
 5. Leroy Merlin zastrzega sobie możliwość publikacji na Forum galerii zdjęć uznanej przez użytkowników Forum za najbardziej atrakcyjną w danym tygodniu.
 6. Leroy Merlin zastrzega sobie również możliwość, według własnego uznania i potrzeb, prezentacji w Serwisie zdjęć opublikowanych na Forum, wraz z wskazaniem daty publikacji zdjęcia i loginu Klienta, który opublikował zdjęcie na Forum.
 7. Podczas korzystania z Forum, każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu Forum oraz Regulaminu Serwisu, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Z zastrzeżeniem w pkt III.9 Materiały, treści, loginy i awatary Klienta nie mogą być reklamą lub być związane z działalnością zawodową lub gospodarczą. Materiały, treści, loginy reklamowe lub związane z działalnością zawodową lub gospodarczą mogą być usuwane.
 9. Leroy Merlin dopuszcza możliwość zamieszczania ogłoszeń na Forum przez wykonawców w dziale „Fachowcy i eksperci”. Leroy Merlin nie ponosi odpowiedzialności i nie ma wpływu na zakres, sposób oraz jakość świadczonych przez tych wykonawców usług.
 10. Leroy Merlin nie redaguje treści prezentowanych na Forum, ale zastrzega sobie prawo do ich usuwania lub moderowania, a także zablokowania dostępu do Forum użytkownikowi, który narusza Regulamin, a w szczególności zamieszczona przez niego treść, link lub Materiał narusza przepisy prawa, Regulamin lub jest niezwiązany z tematyką Forum.
 11. Użytkownicy Forum mają możliwość zgłaszania naruszenia Regulaminu Forum, poprzez klikniecie ikonki „Zgłoś nadużycie” dostępnej w prawym dolnym rogu danego tematu/wypowiedzi/zdjęcia, a następnie wpisanie w wyświetlonym formularzu treści swojego zgłoszenia i naciśnięcie przycisku „Zgłoś”.
 12. Leroy Merlin zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych Materiałów użytkowników Forum na zasadach określonych w pkt IV.7 regulaminu Serwisu, w szczególności publikując na Forum Materiały użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone przez niego treści, w tym zdjęcia, inne materiały stanowiące utwory lub przedmiot innych praw wyłącznych użytkownika mogą być wykorzystywane przez Leroy Merlin:
  1. w Serwisie, w tym na Forum,
  2. wydaniach cyfrowych strony Forum na nośnikach typu CD-ROM, DVD itp.,
  3. materiałach reklamowych Forum (bannery, artykuły prasowe, screenshoty itp.).
  4. do porównań, także o charakterze konkursowym, mających na celu wyłonienie najlepszych zdaniem Leroy Merlin lub użytkowników FORUM fotografii w poszczególnych kategoriach tematycznych z zastrzeżeniem, iż uczestnictwo w każdym organizowanym przez Leroy Merlin konkursie, wymagające ujawnienia danych osobowych użytkownika FORUM, uzależnia się od uprzedniej, każdorazowej i wyrażonej w sposób wyraźny – zgodnie z odrębnym regulaminem każdego konkursu – zgody użytkownika Forum.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Klient może kontaktować się w sprawach związanych z Forum z użyciem formularza kontaktowego lub poprzez Dział Obsługi.
 2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia regulaminu Serwisu www.leroymerlin.pl.